"Asiunia" praca w grupach w 2a

Praca z lekturą „Asiunia” Joanny Papuzińskiej to swego rodzaju wyzwanie. Książka, ze względu na trudną, wojenną tematykę, potrafi wywołać współczucie, smutek, ale i uświadomić dzieciom, dlaczego pracujemy w klasach międzykulturowych i dlaczego tak ważny jest szacunek do innych i pokój na świecie. Jest to bardzo ważna lekcja.

Uczniowie, w ramach zaliczenia lektury, doskonalili trudną umiejętność pracy w grupach.W ciągu całego dnia dzieci miały do wykonania kilka zadań związanych z lekturą, takich jak np.: ustalenie planu wydarzeń, wypisanie „wojennych” posiłków Asi czy zilustrowanie świata w czasie wojny i pokoju wraz z określeniem emocji związanych z lekturą. Zadania, w większości okazały się być dla uczniów dość proste, a praca w grupach nie stanowi dla nich już takiego wyzwania jak w pierwszej klasie, kiedy zaczynali oswajać się z tą umiejętnością. Ukazują się już pierwsi liderzy, jak i dobrzy wykonawcy. Dobrze widzieć, kiedy uczniowie potrafią wykorzystać swoją wiedzę oraz indywidualne predyspozycje w pracy zespołowej.

wychowawca- mgr K. Zawada