Laboratoria - grudzień '23, styczeń, luty '24

W drugim kwartale  roku szkolnego uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach "Laboratoryjnych" poszerzając  swoją wiedzę i umiejętności. Klasy młodsze tworzą coraz to nowe konstrukcje z klocków(już właściwnie nie korzystając ze wzorów), a uczniowie starsi pracują z modułem woda oraz projektują i drukują nowe wzory na drukarkach 3D, lutują.