PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 22 w roku skolnym 2019/2020

 

 1. Przewodniczący : Nikola Fołta kl. VIII

2. Z- ca przewodniczącego:

 3. Członkowie: 

Lp.

 Zadania

Odpowiedzialni

termin

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 Podane terminy mogą ulec drobnym modyfikacjom wynikającym z realizowanych przez szkołę innych ważnych działań.

 Dzień tematyczny będzie uzgadniany przez Samorząd Uczniowski, następnie musi zostać zaakceptowany przez opiekuna SU i Panią Dyrektor.

                                                                     Opiekun samorządu: mgr Anna Szopa