Zadanie 2 w ramach projektu: ”Szanuj energię ,chroń klimat”- akcja edukacja „ Woda to skarb!”

Tym razem Trzeciaki zorganizowały akcję edukacyjną o charakterze informacyjnym podczas której chcieli zwrócić uwagę na problem oszczędzania wody. Uczniowie odświeżyli sobie najważniejsze wiadomości o zasobach wody w przyrodzie, o tym jak woda krąży, dzięki komu mamy wodę w domach. Następnie skupili się na tym, co zrobić, by wody nam nie zabrakło. Po dyskusji doszli do wniosku, że tak naprawdę każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Na bazie tych wniosków, wykonali kropelki z hasłem i porozwieszali je w różnych miejscach, tak aby każdy kto je przeczyta pomyślał o tym np. myjąc ręce. Wśród haseł znalazły się:

1. „Gdy woda jest czysta ryby tańczą twista!;
2. Mniej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody!;
3. Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę!;
4. Lanie wody, wyszło z mody!;
5. Kiedy woda z kranu kapie, licz pieniądze w swojej łapie!;
6. Mądre „człowieki”, dbają o rzeki!”

wychowawca klasy3 oraz koordynator projektu-  mgr R. Kalemba