Mikołajki

-Czy odwiedził nas w tym roku Mikołaj?

- TAK

-Czy zostawił upominki?

-OCZYWIŚCIE

-Czy byliśmy grzeczni?

-UMIARKOWANIE, ale rózgi na szczęcie nikt nie dostał ;-)

 Opiekun samorządu- mgr S.Łęgowik