Finał konkursu "Mieszkam w Beskidach"

Z radością informujemy, że  nasi uczniowie zostali laureatami w konkursie "Mieszkam w Beskidach": 

- klasa 3A :

 • 1 miejsce w kategorii fotografia 7-9 lat- Patryk Maryniak,
 • 3 miejsce w kategorii fotografia 7-9 lat- Kacper Chrobak,
 • wyróżnienia w kategorii fotografia 7-9 lat- Gabrysia Kijanka i Artur Wójcik;

- klasa 6A :

 • 3 miejsce w kategorii grafika komputerowa 10-12 lat- Franek Wesołowoski,
 • 3 miejsce w kategorii fotografia 10-12 lat - Bartek Stasik,
 • wyróżnienie w kategorii fotografia 10-12 lat Hubert Borutko,

- klasa 6B :

 • wyróżnienie w kategorii rysunek 10-12 lat Coleen Hampel,

- klasa 7A :

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

na rok szkolny 2024/2025.

 

Szanowni Rodzice!

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub
 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 4 marca 2024 r. o godz. 9.00 i trwają do
5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl/

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 4 marca 2024 r. o godz. 9.00 i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem:

https://sp-bielsko-biala.nabory.pl/

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki
w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,
 • w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

Oddziały specjalne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
 • w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

Rekrutacja 2021/2022 informacje

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.

 

Czytaj więcej...

Medycy dziękujemy!

 

 

Nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Medycy dziękujemy!"

Uczniowie klasy 2A narysowali życzliwe podziękowania dla medyków, aby wiedzieli, że są wspierani przez społeczeństwo. 

Z rysunków uczniów klas I-III szkół podstawowych, będzie utworzona e-wystawa pt. „Medycy, dziękujemy!". Prace konkursowe oglądają medycy, oni też wybierają te, które najmocniej chwytają ich za serce.

Przedstawiamy harmonogram akcji:

01.III - 04.III jury ocenia i  wybiera 9 najlepszych prac, 

05.III - 07.III publiczność głosuje na 9 wybranych prac przez medyków,

09.III - ogłoszenie zwycięzców.

do 10.III - publikacja nadesłanych prac na e-wystawie.

Informacje nt. akcji na stronie:  www.medycydziekujemy.pl.

 

Czytaj więcej...

Na Święta 2020

 

Ernest Bryll "Zejdźmy się na wilię"

 

Zejdźmy się jak na wilię. Razem podzielimy

Nasz strach, strapienie, niejasność, zwątpienie

Może ten chleb kamienny dotknięty przez innych

Stanie się miękkim chlebem naszej ziemi

[...]

 

Całej społeczności szkolnej życzymy chwil wytchnienia i refleksji z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz spokojnego roku 2021.