Skład samorządu uczniowskiego

Skład samorządu uczniowskiego 2023/2024

 

1. Przewodniczący : 

2. Z- ca przewodniczącego: 

3. Sekretarz : 

 

Opiekun mgr Aleksandra Krasucka