Skład samorządu uczniowskiego

Skład samorządu uczniowskiego 2021/2022

 

1. Przewodniczący : Aleksandra Piela, klasa 7B

2. Z- ca przewodniczącego: Jakub Biadun, klasa 8A

3. Sekretarz : Ada Kowalska, klasa 5A

 

Opiekun mgr Sabina Łęgowik