Uczymy się sortować odpady

Czy możemy coś zrobić, aby powstrzymać wzrastające zanieczyszczenie środowiska? Odpowiedź brzmi: TAK! Zacznijmy od ograniczenia i segregowania śmieci. O tym, jak prawidłowo postępować z odpadami dowiedzieli się uczniowie klas IV - VII podczas zajęć z p. Katarzyną Kaczmarczyk i p. Joanną Siwek z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej.  Swoje świeżo zdobyte umiejętności uczniowie utrwalili, biorąc udział w interaktywnych grach dydaktycznych. Pamiętajmy, Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, uczmy się traktować ją z szacunkiem.