Wymagania edukacyjne - wychowanie fizyczne klasy IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie

Podstawy programowej z wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia ( klasy IV-VI) oraz programu nauczania Urszuli Kierczak „ Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa

 

Po ukończeniu klasy IV uczeń potrafi:

- zastosować poznane przepisy gier zespołowych i rekreacyjnych,

- uczestniczyć w rozgrywkach klasowych i międzyszkolnych,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier o każdej porze roku,

- dbać o prawidłową postawę ciała,

- rozumieć znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,

- bezpiecznie korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych,

- przestrzegać w trakcie rywalizacji sportowej zasady czystej gry.

 

 Lekkoatletyka:

- wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową ok.5min,

- przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

- wykonać rzut piłeczka palantową (z pomiarem odległości),

- wykonać skok w dal z rozbiegu techniką naturalną (z pomiarem odległości),

 

Mini piłka koszykowa:

 

- kozłować prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku ruchu (slalom),

- podawać piłkę z przed klatki piersiowej do partnera w miejscu i w truchcie,

- poprawnie chwytać piłkę podczas ćwiczeń z partnerem,

- oddać rzut do kosza z miejsca.

 

Dwa ognie usportowione:

- prawidłowy rzut jednorącz,

- rzucać do celu ruchomego,

- chwytać piłkę oburącz,

- poruszać się po boisku.

 

Mini piłka nożna:

- prowadzić piłkę prawą i lewą nogą,

- uderzyć piłkę na bramkę z różnych pozycji,

- przyjmować piłkę w miejscu i w ruchu,

- zastosować poznane elementy w grze.

 

Tenis stołowy:

- przyjąć prawidłową postawę przy stole do tenisa,

- wykonać prawidłowy serwis,

- opanować prawidłowa technikę trzymania rakietki.

 

Gimnastyka:

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego

- sprawić siłę mięśni brzucha,

- zna terminologię podstawowych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Po ukończeniu klasy V uczeń potrafi:

- zastosować poznane zasady i przepisy gier zespołowych i rekreacyjnych

- uczestniczyć w rozgrywkach klasowych i międzyszkolnych,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier o każdej porze roku,

- dbać o prawidłową postawę ciała,

- rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,

- dokonać pomiaru wysokości i masy ciała i z pomocą nauczyciela je zinterpretować,

- mierzyć tętno w spoczynku i po wysiłku,

- wymienia zasady i metody hartowania organizmu,

- bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń sportowych,

- przestrzegać w trakcie rywalizacji sportowej zasady czystej gry,

- szanować przeciwnika w trakcie rywalizacji sportowej,

-podporządkowuje się decyzjom sędziom.

 

Lekkoatletyka:

- wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową ok 10 min,

- przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

- prawidłowo wykonać start niski i wysoki,

- wykonać rzut piłeczka palantową (z pomiarem odległości),

- wykonać skok w dal z rozbiegu techniką naturalną (z pomiarem odległości),

- wykonać rzut piłka lekarska w tył przez głowę (z pomiarem odległości),

 

 

Mini piłka koszykowa:

- kozłować prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku ruchu,

- podawać i chwytać piłkę z przed klatki piersiowej podczas ćwiczeń z partnerem,

- oddać rzut do kosza z miejsca i z biegu,

- wykonać zatrzymanie na jedno i dwa tempa

- kozłować piłkę w biegu z rzutem na kosz.

 

Mini piłka nożna:

- prowadzić piłkę prawą i lewą nogą,

- uderzyć piłkę wewnętrzną częścią stopy,

- uderzyć piłkę na bramkę z różnych pozycji,

- przyjmować piłkę w miejscu i w ruchu,

- zastosować poznane elementy w grze.

 

Mini piłka siatkowa:

- wykonać prawidłowe ustawienie całego ciała do odbicia sposobem górnym i dolnym,

- stosuje w grze odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym,

- przebić piłkę na druga stronę boiska

- wykonać zagrywkę dolną

 

Mini piłka ręczna:

- podać piłkę jednorącz do partnera,

- podać piłkę kozłem do partnera,

- wykonać rzut na bramkę z miejsca i z wyskoku.

 

Tenis stołowy:

- przyjąć prawidłową postawę przy stole do tenisa

- wykonać prawidłowy serwis

- opanować prawidłową technikę poruszania się przy stole i posługiwania się rakietką

 

Gimnastyka:

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu,

- skok kuczny przez 4 części skrzyni

- sprawić siłę mięśni brzucha,

- zna terminologię podstawowych ćwiczeń gimnastycznych i umie je zademonstrować,

- wykonuje proste skoki gimnastyczne przez ławeczkę i kozła,

- wykonać ćwiczenia kształtujące gibkość,

- wykonać podstawowe ćwiczenia z przyborami gimnastycznymi.

-wykonuje stanie na rękach z asekuracją przy drabinkach

 

Po ukończeniu klasy VI uczeń potrafi:

-demonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne,

- zastosować poznane zasady i przepisy gier zespołowych i rekreacyjnych,

- uczestniczy w rozgrywkach klasowych i międzyszkolnych,

- zorganizować gry rekreacyjne,

- przeprowadzić poprawnie rozgrzewkę

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier o każdej porze roku,

- dbać o prawidłową postawę ciała i umie ocenić własną postawę ciała,

- rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,

- dokonać pomiaru wysokości i masy ciała i z pomocą nauczyciela je zinterpretować,

- mierzyć tętno w spoczynku i po wysiłku,

- wymienia zasady i metody hartowania organizmu,

- bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń sportowych,

- wie jak bezpiecznie zachować się nad wodą i w górach

- wie jak chronić się przed nadmiernym nasłonecznieniem

- przestrzegać w trakcie rywalizacji sportowej zasady czystej gry,

- szanować przeciwnika w trakcie rywalizacji sportowej,

- wie jak zachować się na dyskotece, zabawie tanecznej

- zna zasady bezpiecznej samoasekuracji

- podporządkowuje się decyzjom sędziom.

 

Lekkoatletyka:

- wykonać bez zatrzymania test marszowo-biegowy Coopera 12min.

- wykonać  bez zatrzymania bieg na dystansie 600m – dziewczęta, 1000m - chłopcy

- przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

- prawidłowo wykonać start niski i wysoki,

- wykonać rzut piłeczka palantową (z pomiarem odległości),

- wykonać skok w dal z rozbiegu techniką naturalną (z pomiarem odległości),

- wykonać rzut piłka lekarska w tył przez głowę (z pomiarem odległości),

 

Mini piłka koszykowa:

- wykonać celny rzut na kosz z biegu ,po kozłowaniu (dwutakt) z dowolnej strony a na ocenę celującą z prawej i lewej strony

- wykonać rzut na kosz po minięciu przeciwnika,

- potrafi zastosować poznane elementy w grze szkolnej,

- umie grać w obronie.

 

Mini piłka nożna:

- prowadzić piłkę prawą i lewą nogą,

- uderzyć piłkę na bramkę z różnych pozycji,

- przyjmować piłkę w miejscu i w ruchu,

- zastosować poznane elementy w grze,

- umie grać w obronie.

 

Mini piłka siatkowa:

- wykonać prawidłowe ustawienie całego ciała do odbicia sposobem górnym i dolnym przez siatkę do

partnera,

- stosuje w grze odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym,

- przebić piłkę na druga stronę boiska,

- wykonać zagrywkę rotacyjną górną,

- wystawić piłkę partnerowi.

 

Mini piłka ręczna:

- kozłować piłkę w truchcie,

- podać piłkę jednorącz do partnera,

- podać piłkę kozłem do partnera,

- wykonać rzut na bramkę z miejsca i z wyskoku,

- wykonać rzut na bramkę ze strefy,

- umie grać w obronie.

 

Tenis stołowy:

- przyjąć prawidłową postawę przy stole do tenisa,

- wykonać prawidłowy serwis,

- opanować prawidłową technikę poruszania się przy stole i posługiwania się rakietką.

 

Gimnastyka:

- wykonać przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył,

- wykonać prosty układ gimnastyczny,

- wykonać prosty układ na równoważni

- sprawdzić siłę mięśni brzucha,

- zna terminologię podstawowych ćwiczeń gimnastycznych i umie je zademonstrować,

- wykonać proste skoki gimnastyczne przez ławeczkę i kozła,

- wykonać ćwiczenia kształtujące gibkość oraz wykonać próbę sprawnościową oceniającą gibkość

  dolnego odcinka kręgosłupa,

- wykonać podstawowe ćwiczenia z przyborami gimnastycznymi,

- wykonać proste ćwiczenia akrobatyczne (stanie na rękach)

Łyżwiarstwo:

- umie bezpiecznie zachować się na lodowisku

- potrafi poruszać się krokiem ślizgowym

Taniec:

- zna podstawowe kroki bazowe aerobicu

-wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki